Una foto de grup perfecta

Un dia la mare amb va dir: Endreça els ninos del llit.

Els vaig endreçar i em van quedar igual que la foto.